Variabel

Wanneer je dit tegenkomt in ons lesrooster betekent dat dat er wisselende instructeurs voor deze les zijn, ClubCycle op zondag ochtend is een voorbeeld.

Delen: